Torah Cycle

Vaera

Ryan White | January 12, 2021

Shemot

Vaychi

Vayigash

Nitzavim-Vayelech-Pic-alt

Nitzavim/Vayelech

Ki-Tavo-Pic

Ki Tavo

Ki-Tetse-Pic

Ki Tetse

Shoftim-Pic

Shoftim

Reeh-Pic

Re’eh

Ekev-Pic

Ekev

Vaetchanan-Torah-Portion

VaEtchanan

Dvarim-Pic

Dvarim

Matot-Masei-Pic

Matot-Masei

Pinchas-Pic

Pinchas

balak-pic

Balak

chukat-pic

Chukat